Stacks Image 108
Stacks Image 110
Stacks Image 112
Stacks Image 114
Stacks Image 116
Stacks Image 118
Stacks Image 120
Stacks Image 122
Stacks Image 124
Stacks Image 126
Stacks Image 128
Stacks Image 130
Stacks Image 132

heverlee - in uitvoering

.
.
in een ben-woning mag het energieverbruik (e-peil) maximum e30 bedragen terwijl dit bij een passief huis soms zelfs negatief is. dit wil met andere woorden zeggen dat er meer energie door de woning wordt opgewekt dan verbruikt!
verder is de netto-energiebehoefte voor verwarming in een ben-woning beperkt tot maximaal 70 kwh/m², in een passiefwoning is dit amper 15 kwh/m².

een derde norm die strenger is voor passief huizen dan voor ben-woningen is het k-peil, dat een indicatie geeft voor de energiezuinigheid van de woning berekend aan de hand van de u-waarden van de verschillende constructiedelen (muur, vloer, dak, venster,…). hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het k-peil. de norm voor een ben-woning is k30, terwijl deze bij een passiefhuis tussen k10 en k20 ligt.

samenvattend is een passiefhuis dus nog milieuvriendelijker dan een ben-woning.

e-peil: 7
Stacks Image 144