Dit is een voorstel voor de herbestemming van de bestaande scholencampus bij de kerk van Pellenberg. Eerst kozen we ervoor om ruimte te creëren en de site te ontharden. Dit liet ons toe te site te definiëren en de zichten vrij te laten. Hieruit ontstonden verschillende zones waarbij ruimte voorzien werd voor enerzijds sport en spel en anderzijds ook rustige ontspanningsruimte al dan niet onder een groen dak van bomen. Dit alles leidde tot een ontwerp waar dat alle generaties samen kunnen komen en iedereen zijn plekje kan vinden.