Deze halfopen woning werd gerenoveerd door het maken van openingen in zowel de bestaande gevels als de bestaande vloer. Zo werd de bestaande garage verdiept en omgevormd tot de nieuwe leefruimte zodat hierbij de donkere ruimtes steeds aan de gemeenschappelijk muur voorzien konden worden zodat de ruimtes errond zoveel mogelijk natuurlijk licht bevatten. Hierbij werd dan een uitbreiding bij ontworpen dewelke bestaand is uit een betonnen plaat die slechts op twee kolommen draagt.